Hopp til innhold

Kompetanse- og produktutvikling

Kompetanse- og produktutvikling

En stor del av det Nutri driver med er oppbygning av kompetanse på plussprodukter, utvikle nye varer og varestrømmer og bidra til det grønne skiftet

Stor del av det som Nutri driver med er oppbygning av kompetanse på plussprodukter, utvikle nye varer og varestrømmer og bidra til det grønne skiftet. Det gjør Nutri ved at optimere bruk av den råvaren som oppstår på de forskjellige slakterier.

Dette gjør Nutri på mange måter, det kan være samlinger hvor de ansvarlige i bransjen samles og deler erfaringer og ideer, det kan være med besøk til kunder i utlandet og eller i Norge, det kan være med at hente kompetanse fra eksterne konsulenter og ikke minst med benchmarking, både formell og uformell.

En annen type sener som tas opp nå er storfe nakkesene. Dette er en stor sene som brukes som matvare både i Asia og Afrika.