Hopp til innhold

Råvare til dyremat

Råvare til dyremat

Størstedelen av de råvarer som omsettes i Nutri går til produsenter som produserer fôr til pelsdyr eller kjæledyr.

Kjæledyrmat

Det settes høye krav til næringsinnhold og øvrig kvalitet i ferdigfôret til kjæledyrene. Kravene til leveringsdyktighet og jevn kvalitet er ofte de samme som for human føde. Råstoffet til denne produktgruppen består av råvarer som ikke er egnet til humant konsum eller plussprodukter som det er overskudd av, fordi vi forbruker for lite av det til matvareproduksjon.

De vanligste råvarene til kjæledyrmat er fra storfe spiserør, lever, vom, luftrør, nyrer, lunger, jur, penis, bladmage og testikler. Fra svin er det hale, mage, tarmhakk, lunge/luftrør, nyrer milt svor. Fra småfe er det hele lungestykket som blir brukt samt mage. Lever skjæres av, men resten av lungestykket brukes til hundefor, både i Norge og i utlandet.

Lammevom har som plussprodukt til hundefor relativt høy pris så den vaskes og leveres fersk eller fryst til kunder både i utlandet og i Norge

Pelsdyrfôr (rev og mink)

Det benyttes plussprodukter av til dels lavere sorteringsgrad enn til kjæledyrmat. Vanligvis omsettes dette råstoffet ferskt eller frosset. Der er strenge krav om stabilt innhold av fett og protein. I denne varestrøm går mye tarm og tarmhakk, samt forskjellige typer av avskjær, kylling skrog, kylling fjær og tarmsett fra kylling.