Hopp til innhold

Produktområder

Produktområder

Norilia har produkter innen ull, hud og skinn, naturtarm, innmat, bein, fett og sener. Målet er at alle deler av dyret utnyttes og at ingenting skal kastes.

Hud og skinn er det produktområdet man har drevet med lengst i Nortura og Norilia og er fortsatt det mest innbringende. Takket være god dyrehelse, god dyrevelferd og at norske bønder bruker mye tid på å stelle godt med dyra er det ingen som kan konkurrere med kvaliteten på norske dyrehuder. Den høye kvaliteten på norsk storfehud gjør at verdens største moteprodusenter vil lage vesker, klær, og sko av huden til norske kyr. 50-60% av norske huder går til luksusmarkedet.

Ullavdelingen håndterer over ¾ av all norsk ull. Sammen med Nortura har vi 8 ullstasjoner spredt geografisk over hele landet. Gol Ullstasjon er landets største og håndterer alene nærmere 30% av all norsk ull. Norsk ull er ren ull og vasket ull fra Norilia har – som første og eneste i verden blitt Svanemerket. Per i dag etterspør norsk industri om lag 20% av volumet som går til garn, ferdigstrikk, pledd, puter, møbelstoff, bunad, kåper og klær med mer. Øvrig volum blir eksportert og mye blir brukt til kvalitetstepper. 

Naturtarm har vært et eget produktområde i over 50 år! Naturtarm Import håndterer mottak og kvalitets-testing av tarm for bruk i norsk produksjon, samt skylling og ompakking av svinetarmer. Nortura er hovedkunden, men det leveres også til en del mindre private kunder. Avdelingen holder til i Fredrikstad og administrerer også Naturtarm til eksportmarkedet. 

Nutri har ansvar for opptak og salg av innmat, bein, fett og sener. Størstedelen av de råvarer som omsettes i Nutri går til produsenter som produserer fôr til pelsdyr eller kjæledyr. Det av plussprodukter som går til matvare i Norge er lite. Men vi introduserer nye ting for det norske kokkemiljøet. Dessuten henter vi frem matretter som våre beste- og oldeforeldre satte pris på, men som i nyere tid er glemt. Til gjengjeld vokser eksport av forskjellige plussprodukter til matvarer hvert år, særlig gjelder dette svinebein og svor.