Produksjonsprosess

For å styre strømmen av ullsekker setter de fleste ullstasjonene hver sesong opp en plan som sendes ut til saualslagene. Planen viser hvilken uke det enkelte lag kan levere ulla. Uten en plan ville man fått overfylte lagre, og det ville gått lengre tid til opp- og nedlessing. I dag prøver de fleste ullstasjonene å styre inntransporten slik at det som kommer inn til enhver tid kan gå rett på klassebordet. Dette er effektiv bruk av tid. Det er de lokale saualslagene som skal sørge for at produsentene i laget er informert om når bilen fra ullstasjonen kommer for å hente ulla.

Når ullsekkene kommer til ullstasjonen blir de enten kjørt direkte til klassifisering eller lagt på sekkelager. Det er viktig at sekkene er riktig merket. Sekkene fra hver produsent legges inn på lager samlet.

 

 

Sekkene med ull hentes produsentvis ut av lageret. Det er viktig at produsentene sørger for at hver fell holdes adskilt med et avispapir, og at den frasorterte ulla holdes adskilt fra fellene. Dette sikrer bonden et maksimalt oppgjør, og gjør samtidig at klassifisørene kan jobbe mer effektivt.

 

 

Alle sekkene åpnes og hver fell blir nøye vurdert og klassifisert i henhold til Norsk Ullstandard. Alle ullklassifisører har klassifiseringssertifikat som er et bevis på at de kan faget de driver med. Det er mange egenskaper som skal bedømmes før kvalitetsklasse bestemmes. I den norske ullstandard er det i dag 16 ulike kvalitetsklasser.

Når ulla er ferdigklassifisert veies og registreres den på en terminal. Dette danner grunnlag for avregning til produsent. Hvis klassifisør har kommentarer til den ferdigklassifiserte ulla registreres dette også på terminalen. Disse kommentarene kommer på produsentenes avregning, og kan være nyttig å lese.

Etter at ulla er klassifisert blir den lagt i store samlekasser og deretter presset til ullballer på mellom 200 og 400 kilo. Hver ullballe veies og merkes med vekt, kvalitet og hvilken ullstasjon den kommer fra.

 

 

Ullballene legges på ullballelager i påvente av salg. De registreres også inn på lager slik at Norilia, som har ansvar for salget av ull, vet hva som er klart for utsendelse. Mellom 30 og 40 % av ullballene selges innenlands, mens resten blir eksportert.