Hopp til innhold

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet

Høsten 2016 ble det lagt frem en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft. Landbruket har gitt sine innspill til strategien, og er klar til å bidra med både økonomisk vekst og kutt i utslipp.

Nortura har som mål at produksjonen i primærleddet og i fabrikkene skal foregå med minst mulig påvirkning på miljø, og kontinuerlig jobbe med å redusere vårt samlede klimaavtrykk langs hele verdikjeden. Norske produsenter er fremst i verden når det gjelder lave utslipp av klimagasser per kilo kjøtt, og Norturas strategi for bærekraftig kjøttproduksjon skal støtte opp om denne miljøinnsatsen ytterligere.

Årlig mottar Nortura 420 000 tonn levende biomasse. Omtrent 270 000 tonn går til dagligvare, storhusholdning og industri, men de resterende 150 000 tonnene håndteres av Norilia, som sørger for at all biomasse blir utnyttet og blir til verdier.

Norilia har virksomheter innen hud og skinn, ull, naturtarm, råstoff til dyrefôr og noe eksport av enkelte produkter som benyttes til menneskemat i andre land. Mulighetene for nye anvendelsesområder for restråstoffene er også store og Norilia er involvert i flere prosjekter knyttet til det grønne skiftet og bioøkonomi:

Bioco er et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Felleskjøpet Agri, Nortura og Norilia som går ut på å benytte ny teknologi til foredling av skjærebein av kylling og kalkun. Bein og andre ikke-spiselige rester fra kyllingproduksjonen har frem til nå blitt malt opp og brukt i dyrefôr. Ved å bruke ny teknologi kan man nå hente ut høyverdiproteinet som finnes i restråstoffet.  På sikt kan dette proteinet brukes i menneskemat, som ernæringstilskudd, proteinpulver og proteinbarer i helse- og sportsmarkedet.   

Norsk landbruk og farmasiindustrien samarbeider nå i utviklingen av et plaster laget av norske eggeskall. På grunn av ny teknologi og høy hygenisk kvalitet på norske egg kan norske eggeskall bli en verdifull ressurs. Eggehinnen brukes av Biovotec som ingrediens i plasteret, men resten av eggeskallet kan bli brukt som kalkerstatning i dyrefôr.

I dag importerer Norge en stor andel av dyrefôret. "Foods of Norway" er et forskningsprosjekt som har som mål å erstatte vår fôrimport med norske fôrvarer. Hvordan kan vi bedre utnytte eksisterende fôr? Hvordan kan vi utvikle nye fôrmidler på mer ukonvensjonelt råstoff?