Hopp til innhold

Plussprodukter

Plussprodukter

Norilia har ansvaret for videreforedling og salg av restråstoffer fra slakte- og skjæreprosessene av alle dyreslag i Nortura. I Norturas strategi er plussprodukter løftet fram som ett av tre bein virksomheten skal stå på i framtiden.