Hopp til innhold

Om Norilia

Om Norilia

Norilia er et heleid datterselskap av Nortura. Vår oppgave er å skape merverdier på 150.000 tonn med restråstoffer fra slakte- og skjæreprosessene.

Norilia har ansvaret for videreforedling og salg av restråstoffer fra slakte- og skjæreprosessene fra alle dyreslagene i Nortura. Vi har virksomheter innen hud og skinn, ull, naturtarm, innmat, bein, fett og proteiner. Norilias oppgave er å skape merverdier av disse produktene og vi kaller dem derfor Plussprodukter.

Norilia sysselsetter ca 45 årsverk og har en omsetning på ca 500 mill kr med en eksportandel på ca 70 %.