Ullstasjonene i Gilde Vest overføres til Norilia

(Oslo, 02.01.06) Med virkning fra 01.01.2006 ble ullstasjonene i Gilde Vest overført til Norilia BA.

Det vil si at avdelingene Førde, Sandeid og Egersund med deres til sammen 19 ansatte blir en del av Ullavdelingen til Norilia BA. Fra tidligere er ullstasjonene på Tynset, Harstad og Gol i Norilia. Med overføringen av Gilde Vest sine ullstasjoner er alle organisert i samme selskap.

Ullavdelingene i Gilde Vest har vært en del av den strategiske utviklingen til ullavdelingen i Norilia over lenger tid og forandringen vil i så måte ikke være stor. De ansatte vil forhåpentligvis oppleve det som positivt å være en del av Ullavdelingen i Norilia hvor hovedfokuset er verdiskapning på ull.