Ull er gull!

(Oslo, 06.06.11) Den nye ullstasjonen ved Nortura Målselv er unik i sitt slag. Mindre tråkking og mer tid til klassifisering gjør at vår-ulla allerede er ferdig klasset for i år.

- Vanligvis er det nødvendig å holde på utover sommeren med “klassing”, forteller fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen. - Nå er vårens ull unnagjort allerede i april og mai, og det betyr tid til å gjøre andre ting i stedet.

Fornøyde bønder
Nortura Målselv overtok ullhåndteringa fra Norilia i Harstad i vinter. De har siden da gjort et stykke nybrottsarbeid for å finne en løsning som både er arbeidseffektiv, sikrer god HMS for klassifisørene - og bøndene raskt oppgjør for ulla. Resultatet er en helt ny organisering av arbeidet, og fornøyde bønder. Ulla klasses og veies fortløpende fra hver produsent, og presses deretter i den nye ullpressa før det vaskes og selges gjennom Norilia.

Hanne Lind Helgesen får opplæring på den nye ullstasjonen av bas Roy Johnsen (t.v). Fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen overvåker det hele. Foto: Nortura

- To klassifisører står nå og klasser, sorterer og veier, mens en annen medarbeider tømmer og fyller opp ullsekker. Dette sikrer en effektiv vareflyt som ikke minst kommer bøndene til gode ved raske oppgjør, forklarer Magnus Wahlgren som er utviklingssjef i Nortura. – Faktisk har klassifisørene redusert tida som går med til andre ting enn å klasse, med hele femti prosent. For en bedrift med vår økonomiske situasjon er dette viktig forbedringsarbeid, sier han.

Bildetekst: Hanne Lind Helgesen får opplæring på den nye ullstasjonen av bas Roy Johnsen (t.v). Fabrikksjef Svein-Inge Jakobsen overvåker det hele,.

Fakta
Ullstasjoner i Nortura

 • Nortura overtok i 2009/2010 drift av ullstasjonene fra datterselskapet Norilia.
 • Nortura har i dag ullstasjoner som tar i mot ull hele året ved fabrikkene i Sandeid, Førde, Forus, Malvik og Målselv. Norilia har fortsatt ansvaret for ullstasjonen på Gol.
 • Til sammen håndterer konsernet cirka 75 % av norsk ull.
 • Ull klassifiseres i forhold til 16 ulike kvalitetsklasser.
 • Mellom 30 og 40% blir solgt til norske ullvareprodusenter, som har førsterett på den norske ulla. Resten blir eksportert, hovedsakelig til England.
 • Norsk ull er internasjonalt kjent for god slitestyrke, glans og spenst

 

Fakta Nortura Målselv

 • Norturas nordligste integrerte fabrikk.
 • Slakter og skjærer gris, storfe og småfe.
 • Finstykking av fersk kjøtt og kjøttdeigproduksjon. Ett av tre anlegg for pølseproduksjon i Nortura.
 • Overtok vinteren 2010 ullstasjonen fra Norilia i Harstad.
 • Overtok slakte- og skjærevolumet fra Nortura Sortland som ble avviklet i 2010, og pølseproduksjon fra Nortura Trondheim som ble avviklet samme år.
 • 150 medarbeidere.