Nytt nasjonalt hud- og skinnlager i Skjeberg

(Oslo, 24.03.11) Nortura har i dag kjøpt selskapet LWE Eiendom AS i Skjeberg, Sarpsborg kommune. Eiendommen skal brukes til nytt nasjonalt hud- og skinnlager.

Industrieiendommen skal brukes til nytt nasjonalt hud- og skinnlager for Norturas datterselskap Norilia AS, og erstatte dagens lagre i Bergen og Fredrikstad. Bygningsmassen er på ca 12 000 BTA og tomten på 56 000 kvm. Hoveddelen av bygningen skal brukes til å lagre huder og skinn fra hele Norge, mens noe vil bli leid ut.

- I tillegg til å etablere en mer kostnadseffektiv prosess med ferske storfehuder fra Norturas slakterier, så reduserer vi dagens miljøbelastning fordi vi slipper å salte hudene på ute ved selve slakteriene. I det nye lageret kommer hudene ferske, deretter blir de saltet. I etterkant blir alt saltet resirkulert med minimale utslipp og ingen deponering - helt i tråd med forbedringsarbeidet og miljøsatsingen til konsernet, sier administrerende direktør Morten Sollerud i Norilia.

Det nye hudlageret skal være klart for drift i første halvår 2012 og gir rundt 20 arbeidsplasser.

Medarbeiderne ved dagens lagre i Bergen og Fredrikstad får tilbud om arbeid ved det nye lageret.
 

Fakta om Norilia:

  • Norilia AS er et heleid datterselskap av Nortura SA.
  • Norilia har virksomheter innen hud/skinn, tarm og ullomsetning.
  • Norilia ansvaret for å koordinere arbeidet med plussprodukter i konsernet og de tilknyttede selskapene Noridane, Norskinn og ScapoHides.
  • Selskapet har 48 medarbeidere og en omsetning på omlag 300 millioner kroner.