Kvalitetssikring av klippeprosessen

Slaktesesongen er i full gang og klipperne er på plass både på slakteriene og ute på gårdene. Vi går inn i en meget viktig tid mht å sikre kvaliteten på skinn og ull. Hvordan selve klippingen ivaretaes er avgjørende for å sikre en god kvalitet og et godt oppgjør. Norilia BA har, i samarbeid med NSF, utarbeidet et nyttig hjelpemiddel for å kvalitetssikre klippeprosessen.

Norilia BA har i samarbeid med Norske Saueklipperes forening (NSF) utarbeidet en brosjyre som er ment som et hjelpemiddel både på slakteriene og ute på gårdene. Brosjyren gir en arbeidsbeskrivelse av klippeprosessen, og omhandler blant annet organisering av klippingen, forberedelser, fysiske forhold, samt hvordan selve klippingen skal gjennomføres. Den går også gjennom hvorfor ulike tiltak bør gjøres. 

En god samhandling mellom bonde og klipper er en forutsetning for å oppnå et godt resultat. Brosjyren skisserer hva som er bondens og hva som er klipperens ansvar under klippingen. For å kvalitetssikre prosessen kan det være en god idè å gå gjennom brosjyren sammen før man starter klippingen. Brosjyren har også en engelsk oversettelse som gjør kommunikasjonen med utenlandske klippere enklere. 

Det er mye å tjene for bonden på å ha riktig fokus under klippeprosessen. I tillegg til å sikre best mulig ull- og skinnkvalitet vil han kunne oppnå 0,60 kr/kg i god ullbehandling ved levering til Nortura sine ullstasjoner. Kriteriene for å oppnå dette kan du lese mer om under betingelser.

» Brosjyren