Klippetrekket endres fra 2. august 2004

(28.06.04): Gilde Norsk Kjøtts konsernmøte Medlem vedtok på møte 17. juni 2004 at klippetrekket skal settes ned fra kr 25,- til kr 16,-.

Hjemmeklipp kontra slakteriklipp og satsen for slakteriklipp har vært gjenstand for mye diskusjon. Det har vært mye støy rundt satsen sett i forhold til konkurransen i medlemsmarkedet og inndekning av de reelle kostnadene.

Beregningene over fordeler og ulemper viser at det ligger en nettogevinst ved slakteriklipp før man har verdsatt gevinstene ved bedre hygiene og driftsoptimalisering av slakteriene.

Hvis ikke dyret er klipt eller det går for lang tid etter hjemmeklipp må dyret Y-klippes før slakting. Dette gir en merkostnad på slakteriet. Det lave trekket vil forhåpentligvis bidra til at økt leveranse av ulla sau slik at slakteriet kan ta hånd om hele dyret og alle de verdiskapende produktene på en god og effektiv måte.