Få hjelp av ullavregningen til å bedre ulloppgjøret

For saueprodusenter som ønsker å bedre ulloppgjøret er en gjennomgang av ullavregningen et godt utgangspunkt. Her gis det tilbakemelding om kvalitetsfeil ved ulla. Det kan bety mange ekstra ullkroner å gjøre tiltak på bakgrunn av denne tilbakemeldingen.

Det er mange sauebønder som ikke er bevisst hvilke verdier som ligger i ulla, og som har et stort potensiale til å hente ut en større verdi av ulla si. Mange gjør feil både under avl og i videre ullhåndtering som bidrar til å redusere ulloppgjøret. Hvis ulla skjøttes vel kan den utgjøre rundt 20% av den totale inntekten på saueholdet. Ofte er det også svært enkle tiltak som kan bidra til å øke verdien av ulla.

Ullavregningen er et godt utgangspunkt for å finne ut om man har mer å hente på ulloppgjøret. Etter at et parti er klassifisert gjør klassifisøren en vurdering av hele partiet og bruker anmerkningskoder til å gi kommentarerer på ullavregningen. Det siste året har det blitt utviklet et felles kommentarsett for hele Kjøttsamvirket, og antall tilgjengelige kommentarer har blitt utvidet. Pr i dag har klassifisørene i underkant av 70 kommentarer som kan benyttes, noe som gir mulighet til å gi en svært konkret tilbakemelding. Nedenfor fins en fullstendig oversikt over kommentarer, og en nærmere forklaring hva hver enkelt kommentar innebærer.

Et godt høstulloppgjør for crossbred bør ligge rundt 40 kr/kg. Hvis oppgjøret er dårligere er dette sannsynligvis forårsaket av kvalitetsfeil. En nærmere skjekk av kommentarene vil gi en god pekepinn på hva du kan gjøre for å bedre ulloppgjøret. En god tommelfingerregel er også at rundt 75% av den totale ullmengden skal i klasser for fellull (Klasse A,B,C,F), mens resterende skal i klasse for frasortert (Klasse H).

Pristillegg for god ullbehandling
I 2003 innførte Gilde Norsk Kjøtt et pristillegg for god ullbehandling. Tillegget gies på leveranser av gårdsull behandlet etter gitte krav. God ullbehandling fra produsent gir grunnlag for mer effektiv klassifisering og dermed reduserte kostnader på ullstasjonene. Som "takk for hjelpen" utbetales 0,60 kr/kg i tillegg til produsenter som tilfredsstiller følgende krav:

  • Rett frasortering av lår, hale og buk
  • Rett bruk av mellomlegg mellom fellene
  • Ingen merkemaling i ulla
  • Ubetydelige/ingen fôrrester i ulla
  • Urinbrendt skal holdes adskilt fra annen ull
  • Rett klippetidspunkt

I 2004 ble det utbetalt tillegg på ca 18% av all ull. Dette forteller oss at det er mange som har noe å hente på dette området. Vi vil derfor oppfordre til å sjekke ullavregningen om du har fått dette pristillegget. Hvis ikke vil kommentarene fortelle hvorfor.

Nytt tilbud fra Gilde Norsk Kjøtt
Ullstasjonene og rådgiverne i Gilde Norsk Kjøtt kan nå tilby en unik tjeneste for lag som leverer ull til Gilde Norsk Kjøtt sine ullstasjoner. Det kan kjøres ut statistikk over alle medlemmene i laget som både viser det samlede oppgjøret, samt hvor mange som har fått ulike kommentarer på avregningen. Man vil dermed kunne til å gi en mer målrettet tilbakemelding i forhold til tiltak laget bør iverksette for å øke verdien av ulla. Både lokal ullstasjon eller medlemsavdeling vil kunne være behjelpelig med å arrangere ullbahandlingskurs hvis man ønsker "påfyll av ullkompetanse".

» Anmerkningskoder