Nutri

En rekke av våre gamle, opprinnelige tradisjonsretter er laget med utgangspunkt i ulike plussprodukter, slik som kokt tunge, leverpostei, blodpølse, lungemos, for å nevne noen av de utallige produktene og rettene som inneholder kjøttråvarer av plussprodukter.

Andre plussprodukter er en ressurs som det er viktig å ta vare på for å sikre lønnsomheten for industrien og produsentene.

Plussprodukter går i all hovedsak til:

  • Spiselige kjøttprodukter
  • Dyremat
  • Protein og fettråstoff

Disse produktene selges til mange ulike anvendelser og markeder. Protein og fettråstoff tas imidlertid hånd om av Kjøttbransjens felles eide selskap Norsk Protein.

NUTRI er Nortura sin salgsorganisasjon for plussprodukter som enten er kategorisert som ikke-spiselige plussprodukter eller spiselige plussprodukter som eksporteres.