Klipping

Klippetid
Det er umulig å sette opp en fast regel på når det er klippetid, dette forandrer seg fra produsent til produsent. Det stilles lengdekrav til de tre ulltypene en produsent kan levere, vårull må være minst 4 cm, høstull 7 cm og helårsull må være 10 cm. Helårsull må alltid klippes om våren, da ull som sitter på sauen utover sommeren vil filtre seg sammen, og dermed gjøre fellen mindre verdt.

Klipping
Norilia har utarbeidet en arbeidsbeskrivelse for saueklipping som hjelp i arbeidet med å sikre ullkvalitet, skinnkvalitet, dyrevelferd og gode arbeidsforhold for både bonde og saueklipper.

Arbeidsbeskrivelse for saueklipping (pdf. 772 kb)

Klippearbeidet er avgjørende for ullkvaliteten. Ulla må være tørr, ellers tåler den ikke lagring. Selv om den blir pakket i porøs emballasje og tørker på den måten, kan den bli misfarget og tape spenst, farge og glans. Klipper du våt ull, må den tørkes før pakking. Rusk i ulla gir dårligere kvalitet, derfor et det viktig at klippeplassen er ren og ryddig.

Hva slags klippeteknikk man bruker er ikke så viktig bare man klarer å holde ulla sortert. Det er viktig at klipperen ikke blander bukull, lårull eller haleull inn i den fine ullfellen. Sammenblandet ull skaper mye ekstraarbeid på ullstasjonene, og fører som regel til at en større andel av ulla havner i klasse for frasortert ull. Det er også viktig å unngå dobbelklipping, dvs at ullhårene klippes flere ganger.

Det lønner seg å tenke kvalitet framfor tidsbesparelse. Et bra tips er å klippe svarte sauer til slutt, slik at du ikke får fargede ullhår i de hvite fellene.

Sortering
Man bør klippe bort merkemaling og "borr" før man tar til med selve klippingen. Dette gjelder også annet rusk som sitter i ulla. Verdien på ulla blir kraftig redusert hvis man ikke holder bukull, lårull og haleull unna selve ullfellen. Bland heller ikke urinbrent ull i den frasorterte ulla. Blir dette et for stort problem må ulla klasses ned. Legg derfor urinbrent ull i en pose for seg selv. Skitt kastes hjemme! Det er klipperen sitt ansvar å skille ullkvalitetene fra hverandre.

Pakking
All ull skal pakkes i papirsekker, og det skal legges papir mellom hver fell. Man kan stappe sekkene godt, dette forringer ikke kvaliteten. Det skal legges papir mellom frasortert ren ull og misfarget ull. Sekken må snøres igjen på toppen, men man må ikke bruke ståltråd. Det er viktig at man ikke bruker plastsekker eller plastposer, dette hindrer lufting og ulla kan "brenne". Hvit og svart ull må pakkes hver for seg, hvit ull som har svarte eller brune hår klassifiseres og selges som svart ull. Dette gjelder også frasortert ull. Ulla må være tørr før den pakkes.

Lagring
Ull holder seg godt, men må lagres tørt.

Merking
Det er viktig at hver ullsekk merkes godt. Istedetfor merkelapper som blir borte; skriv produsentens navn, 5-sifret leverandørnummer, adresse og antall kolli som blir levert direkte på sekken. En trenger ikke skrive noe om innholdet i sekken. Leverandørnummeret skrives i bunnen av sekken. Da blir det lett for ullklassifisørene å se hvilke sekker som hører til den enkelte leverandør når sekkene stables med bunnen ut.

Levering
Ullstasjonen gjør en avtale med lokale sau- og geitalslag om innlevering av ull. Sau- og geitalslaget skal legge forholdene til rette for at medlemmene skal kunne levere sin ull bl.annet gjennom å gjøre kjent når og hvordan ullinnsamlingen finner sted. Ulla hentes på faste oppstillingsplasser til bestemte tider. Lag som geografisk ligger nært ullstasjonen kan gjøre avtale om direkte levering på ullstasjonen, men det er ønskelig at mest mulig organiseres gjennom sau- og geitalslagene.

» Arbeidsbeskrivelse
Norilia har i samarbeid med Norske Saueklipperes forening (NSF) utarbeidet en brosjyre som er ment som et hjelpemiddel både på slakteriene og ute på gårdene. Brosjyren gir en arbeidsbeskrivelse av klippeprosessen, og omhandler blant annet organisering av klippingen, forberedelser, fysiske forhold, samt hvordan selve klippingen skal gjennomføres. Den går også gjennom hvorfor ulike tiltak bør gjøres.

En god samhandling mellom bonde og klipper er en forutsetning for å oppnå et godt resultat. Brosjyren skisserer hva som er bondens og hva som er klipperens ansvar under klippingen. For å kvalitetssikre prosessen kan det være en god idé å gå gjennom brosjyren sammen før man starter klippingen. Brosjyren har også en engelsk oversettelse som gjør kommunikasjonen med utenlandske klippere enklere. Det er mye å tjene for bonden på å ha riktig fokus under klippeprosessen. I tillegg til å sikre best mulig ull- og skinnkvalitet vil han kunne oppnå 0,60 kr/kg i god ullbehandling ved levering til Nortura sine ullstasjoner. Kriteriene for å oppnå dette kan du lese mer om under betingelser.

 

Last ned Ullbehandlingsreglene og heng dem opp i sauefjøset:

Her kan du laste ned programmet du trenger til Ullbehandlingsreglene: Acrobat Reader
 

» Ullbehandlingsregler