Klassifisering

All norsk ull klassifiseres etter Norsk Ullstandard som består av 16 ulike kvalitetsklasser. Den norske ullstandarden er tilpasset norske forhold med innefôring om vinteren og utmarksbeite om sommeren. Ullstandarden er bygget rundt følgende variabler:

Rase: Crossbred/Spælsau
Sesongpreg/lengde: vårull/høstull/helårsull
Farge: hvit/pigmentert
Fell/frasortert (buk-, lår og haleull)
Kvalitet: Klasse 1 og klasse 2/kvalitetsmangler

 
Innenfor hver hovedtype klassifiseres ulla enten som klasse 1 eller klasse 2. Egenskaper som bedømmes og som avgjør kvalitetsklasse er følgende:

Vesentlig miljøbetingede egenskaper:
Skittinnhold, fettinnhold, vanninnhold (fuktighet), hvithet/misfarging, filting, innhold av vegetabiler (skogsbøss, planterester, høy, kutterflis e.l.).

Vesentlig avlsbetingede egenskaper:
Fiberlengde, fiberfinhet, krusning/spenst, glans, marginnhold, innhold av dødhår, styrke, ulltype/preg, innhold av pigment.

For å kunne klassifisere ull må man ha bestått skriftlig og praktisk eksamen i ullklassifisering. Opplæring foregår under tilsyn av erfaren klassifisør. Før man kan gå opp til eksamen må man ha klassifisert ull i alle årets sesonger. Det er Fagtjenesten for Ull som godkjenner nye ullklassifisører. Det er også Fagtjenesten for Ull som kontrollerer at kravene i ullstandarden til enhver tid følges av ullstasjonene. Dette gjøres gjennom jevnlige kontroller. Ullstasjoner som har klassifisert mer enn 5% feil av en ullballe blir ilagt bøter.

De norske kvalitetsklasser er nærmere beskrevet i Norsk Ullstandard.

Her kan du laste ned Norsk Ullstandard:  

» Norsk Ullstandard