Hopp til innhold

Prosessen

Prosessen

Behandling av tarm, krav til maskiner og utstyr

Tidligere klemte man ut tarminnholdet for hånd, vrengte tarmen og renset av slimhinnen med en slimstikke, et stykke tre av hardved. Dette viktige arbeidet ble møysommelig og nøyaktig utført, fordi for mye fett igjen på tarmen ville gi harskning og dårlig holdbarhet, og hårdhendt behandling med slimstikke eller kniv kunne gi perforering og vinduer (tynne partier i tarmen som sprakk under senere håndtering) i tarmen.

I dag finnes det gode maskiner som hjelper til med arbeidet, men kravet til sluttproduktet er ikke blitt noe mindre, snarere tvert i mot. Riktig håndtering og kunnskap om tarmene og maskinenes virkemåte er svært viktig. Det er hele tiden viktig å være pinlig nøyaktig med innstillinger og justeringen av de ulike maskinene i tarmrenseriet. Da tarmen har forskjellige dimensjoner og beskaffenhet er dette noe som må holdes øye med til enhver tid. Er maskinene justert feil kan hele tarmen bli ødelagt på et øyeblikk. Likeså må de forskjellige temperaturkrav overholdes på prosessvann og kjølevann.

Flytskjema for rensing av fåretarm.

  • Godkjent innmat av småfe sorteres i mage/vom og tarmkrans.
  • Tarmen trekkes ut via tarmtrekkeren. Trekkingen starter midt på tarmlengden for å unngå for mye press på en av lengdene.
  • Tarmen må fortsatt være varm når den trekkes ut for å unngå huller etter nervetrådene.
  • Tarmen mates gjennom gjødselsstripper, og tømmes for gjødsel.
  • Tarmen pakkes på fat og fraktes til tarmrenseanlegget.
  • Tarmen legges i kaldt vann til dagen etter for å starte en forsiktig gjæringsprosess av tarmslimet (mucosa).
  • Deretter kjøres tarmen gjennom slimeprosessen, via fire maskiner i rekke. Første maskin løsner hinner og slim, andre maskin løsner noe mer på slim og hinner, og presser ut slim innvendig (mucosa). Maskin nummer tre presser enda mer og løsner hinner, siste maskin fjerner alle hinner, tråder fra tarmen og resten av slimet. Vanntemperaturen under prosessen skal være rundt 45 grader.
  • Tarmen kjøles godt i vann, saltes og fylles i nettpose før nedkjøling.