Skinnprosessen

Prosessen på slakteriet foregår i følgende trinn:

1. Skinnavtrekker

2. Trimming

3. Trommelsalting

4. Drenering på paller

Prosessen på hudlageret:

1. Mottakskontroll

2. Sortering/Palletering

3. Utveiing