Hudprosessen

Prosessen på slakteriet foregår i følgende trinn:

1. Hudavtrekker

2. Trimming

3. Salting


4. Drenering

5. Palletering

 
Prosessen på hudlageret:

1. Mottakskontroll

2. Fjerning av overskuddssalt


3. Veiing/klassifisering

4. Palletering

5. Utveiing