Hud- og skinnspesifikasjoner

Huder:    

Storfehuder:

Oksehuder 33/+ kg. Sortering 70/30 I/II, gjennomsnitt: 36-38 kg, U-trim.

Oksehuder 24/33 kg. Sortering 70/30 I/II, gjennomsnitt: 28-30 kg, U-trim.

Okse-/kvigehuder 17/24 kg. Sortering 70/30 I/II, gjennomsnitt: 20-22 kg, U-trim.

Kalbinox 11/17 kg. Sortering 70/30 I/II, gjennomsnitt: 13-15 kg, U-trim.

Kips 3,5/11 kg. Sortering ca 60/40 I/II, gjennomsnitt: ca 6,5-8,5 kg, U-trim.

Spekalv -/3,5 kg. Sortering ca 50/50 I/II, gjennomsnitt: ca 2,7-2,9 kg, uten hode.

Kuhuder 17/+ kg. Sortering 60/40 I/II, gjennomsnitt: 22-24 kg, U-trim.

Tertia storfe. Huder med større skader enn sekunda. Dekker alle vektsorteringer av okse/kalv og ku.

Andre huder:

Hestehuder. Omfatter huder av hest av alle størrelser og vekter. Uten hode, korte ben.

Elghuder. Omfatter huder fra elg av alle størrelser og vekter. Uten hode, korte ben.

 
Skinn: 

Saueskinn:

Saueskinn klipt. Sortering 70/30 I/II, max 2 cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 11 ft2.

Saueskinn filt. Sortering 70/30 I/II, 2-5 cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 11 ft2.

Saueskinn ull. Sortering 70/30 I/II, 5/+ cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 11 ft2.

Saueskinn pels. Sortering 70/30 I/II, 5/+ cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 11 ft2.

Saueskinn tertia. Saueskinn med større skader. Omfatter både klipte, filtede og ullige skinn.

Lammeskinn:

Lammeskinn klipt. Sortering 70/30 I/II, max 2 cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 7,5 ft2.

Lammeskinn filt. Sortering 70/30 I/II, 2-5 cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 7,5 ft2.

Lammeskinn ull. Sortering 70/30 I/II, 5/+ cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 7,5 ft2.

Lammeskinn pels. Sortering 70/30 I/II, 5/+ cm ull, uten hode/korte ben. Størrelse ca 7,5 ft2.

Lammeskinn teria. Lammeskinn med større skader. Omfatter både klipte, filtede og ullige skinn.

Geiteskinn:

Geiteskinn. Skinn fra voksen geit. Sortering 75/25 I/II, gjennomsnittsvekt ca 2,4-2,8 kg, uten hode/korte ben.

Risbit. Skinn fra halvvoksen geit. Sortering 75/25 I/II, gjennomsnittsvekt ca 1,6-1,8 kg, uten hode/korte ben.

Kidd. Skinn fra geitekje. Sortering 75/25 I/II, gjennomsnittsvekt ca 0,6-0,8 kg, uten hode/korte ben.