Hopp til innhold

Huder

Huder

Mottak av ferske huder

Tømming av bokser

Skille huder

Henge opp huder

Henge opp huder

Trimming

Fjerne hodehud

Fett-trimming

Fett-trimming

Klassifisering

Kjølerom

Salting

salting

Salting

Drenering

Avsalting

Avsalting

Kontroll og pakking

Kontroll og pakking

Ferdige paller