Hopp til innhold

Hvordan bedre skinnkvaliteten

Hvordan bedre skinnkvaliteten

Det finnes et stort potensiale for å heve kvaliteten og dermed verdien av norske saue- og lammeskinn. Typiske problemområder er klippeskader, strekkskader, lus og andre parasitter.

Rur eller parasittskader

Rur kan beskrives som små knuter eller hevelser i skinnet som framkommer etter garving. Det er sterk sammenheng mellom funn av lus før slakting og skader på skinna etter garving. Det har vist seg at systematisk behandling på lus kan senke andelen skinn med denne skadetypen fra ca 28% til ca 2%. Parasitten sauekrabbe og pelslus kan også forårsake denne type skade på skinnet. Grunnen er en allergisk reaksjon hos sauen. Skadene kommer fram som fargede flekker, følbare små knuter eller hevelser i skinnet. 

Lus hos sau

Lus hos sau er vanskelig å oppdage, men den er utbredt. Lusa sitter ofte inne ved huden og opptrer oftest fåtallig. Kløe er ofte eneste symptom på pelslusinfeksjoner hos sau, men ved omfattende angrep kan det også være ullavfall. Skinnskader er særlig utbredt hos lam som leveres til slakt utover vinteren. Tidligere var det i mange områder en tradisjon å vaske sauen med ulike utøymidler om høsten. Denne tradisjonen er nå nesten borte og er en grunn til at utbredelsen av lus har økt. Sau og overfôringslam skal lusebehandles rett etter klipping. Det brukes helle-på preparater som helles direkte på huden langs rygglinja. Derfra vil det aktive stoffet spre seg over hele huden.

Flåttskader

Flått er en parasitt som gir skader på skinn i et omfang som har økonomisk betydning. Flåttbitt medfører punktformige sår i narven. Enkelte ganger kan munndeler eller hele flåtten sitte fast etter garving.

Klippeskader/Strekkskader

Mange skinn har klippeskader eller strekkskader. Dette senker verdien og må tas hensyn til i den videre produksjonen av f.eks. skinnjakker. Norilia har derfor en oppfølging av alle slakteriene for å holde både klippeskader og strekkskader så lave som mulig.