Hopp til innhold

Hvordan bedre hudkvaliteten

Hvordan bedre hudkvaliteten

Til tross for vår anerkjent gode kvalitet er det fortsatt et godt potensiale for å øke verdien på hudene ytterligere, og dette arbeidet må primært skje ute på gårdene. Det er her vi skaper den gode kvaliteten.

Luseangrep
Grunnlaget for forebyggende parasittbekjempelse blir lagt ved regelmessig godt husdyrstell. Klipping om høsten reduserer faren for luseangrep. Men for å bekjempe lus i en besetning er det som oftest behov for medikamentell behandling. Da er det viktig at man behandler alle dyrene i besetningen samtidig. Riktig tidspunkt for behandling er på høsten før bestanden av lus øker. Følgende besetninger bør behandles uansett:

  • Besetninger som ikke er behandlet på flere år.
  • Besetninger som kjøper dyr.
  • Besetninger som deltar på fellesbeite eller fellesfjøs deler av året.
  • Besetninger som har annet omfattende samarbeid.

Ved alle innkjøp av dyr skal disse behandles umiddelbart mot lus. Generelt anbefales det at innkjøpte dyr holdes i en egen mottaksavdeling de første ukene.

Hold dyra rene

Møkkete og ustelte dyr gir ikke bare et optimalt tilholdssted for lus og andre parasitter, men kan også påføre huden sviskader. Et problem for slakteriene er at møkkete dyr forurenser slaktet.

Det absolutt beste er å holde dyrene rene hele tiden, men dersom det har blitt dannet gjødselkaker, så må disse løses opp med vann før de fjernes. Bruk børste med tagl eller gummiskrape for å unngå riper i huden (narven).

Avhorning

Så vel i fjøset som på beitet finnes det slåsskjemper, og stangeskader er ikke uvanlige. Erfaring viser at avhornede dyr blir roligere og enklere å håndtere. Avhorning skal i henhold til Dyrevernloven foretas før kalvene er 6 uker gamle.

Riktig utforming av innredning

Feil utformet innredning kan gi gnagsår og rifter. Gå over innredningen for å tilse at det ikke finnes skarpe kanter som kan gi dyra skader.

Frysemerking

Frysemerking forårsaker narvskader. Vær derfor nøye med hvor du plasserer frysemerket dersom det er absolutt nødvendig å benytte dette. Helst skal det stå rett over haseleddet eller loddrett på hver side av halen, ikke oppå krysset. Følg bruksanvisningen nøye.

Piggtråd

Kommer dyra i kontakt med piggtråd er det lite som skal til før huden blir skadet. Fjern derfor piggtråd fra beitemarka der dette er mulig.

Ringorm

Ringorm er en soppinfeksjon som ofte angriper unge dyr. Smitten spres hovedsakelig gjenom direkte kontakt, innredning og redskaper. Ringormangrep påfører huden permanente skader. Ved mistanke om ringormangrep må dyret isoleres og veterinær tilkalles. Vaksinasjon av unge dyr har vist seg å gi en varig og effektiv bekjempelse av ringorm. Vær oppmerksom på at ringorm også kan smitte mennesker, hunder og katter.