Hopp til innhold

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling

Plussproduktområdet er ett av tre satsningsområder for fremtidig vekst og lønnsomhet I Nortura. Fornybare biologiske ressurser kan omdannes til fôr, næringsmiddel, helseprodukter og materialer. Biomasse fra kjøtt-industrien kan spille en avgjørende rolle i den bioøkonomiske omstillingen verden er inne i. En best mulig utnyttelse av HELE dyret skaper mer bærekraftige verdikjeder.

Gjennom bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser fra kjøttindustrien bidrar Norilia med å skape vekst, lønnsomhet og økt bærekraft. Det ligger mange spennende forretningsmuligheter i de 150 000 tonnene med restråstoff som Norilia årlig forvalter.

Avdeling for Forretningsutvikling ble etablert i 2014 for å jobbe med mulighetene som ligger i restråstoffene utover å selge dem som råvare til fôr. Forskning og innovasjon er viktige bærebjelker og det jobbes i flere prosjekter med å ta i bruk nye bio-prosesser og bio-teknologi for å foredle ulike typer restråstoff til nye bio-ingredienser. Målet er å selge disse til bedre betalende marked enn idag og dermed øke utnyttelsen og verdiskapningen på råstoffet. Det fins mange spennende anvendeler for biobaserte ingredienser innenfor spesial-fôr, næringsmidler, kosttilskudd, materialer, fiber og pharma.

Norilia har et utstrakt samarbeid med norske og internasjonale forskningsmiljø, og deltar i en  rekke prosjekter hvor flere er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet.