Hopp til innhold

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling

Plussproduktområdet er i Norturas nye strategi løftet frem som ett av tre satsningsområder for fremtidig vekst og lønnsomhet. God ressursutnyttelse er avgjørende for å økt bærekraft. Fornybare biologiske ressurser kan omdannes til energi, mat og helse- og industriprodukter. Biomasse fra kjøtt-industrien kan dermed spille en avgjørende rolle i den bioøkonomiske omstillingen som verden er inne i, og dermed bidra til å løse de globale utfordringene vi står ovenfor som klimaendringer, fremtidig befolkningsvekst og knapphet på mat og energi.

Norilia har gjennom sitt utviklingsarbeid en viktig rolle for å skape vekst og lønnsomhet gjennom bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser fra kjøttindustrien. Til sammen forvalter Norilia 150 000 tonn restråstoff, og her ligger det mange forrretnings muligheter.

Avdeling for forretningsutvikling ble etablert i 2014 for å øke innsatsen rundt utvikling av nye ingredienser og produkter med utgangspunkt  restråstoff fra kjøttindustrien. Gjennom utvikling av bio-prosesser og bruk av bio-teknologi kan råstoffet foredles til nye ingredienser for mer høy-verdi markeder som for eksempel spesial-fôr, næringsmidler, kosttilskudd eller produkter til pharma. Protein, fett, kollagen og mineraler kan utvinnes og brukes i nye produkter. Kunnskap fra forskning kombinert med markedsforståelse sikrer oss en best mulig utnyttelse av HELE dyret. Det ligger mange spennende forretningsmuligheter i rest-råvarer fra norsk landbruk.

Norilia leder og deltar i en rekke prosjekter og nettverk, og har et utstrakt samarbeid med norske og internasjonale forskningsmiljø, hvor flere er støttefinansiert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Gjennom forskning utvikles ny kunnskap om nye bio-prosesser hvor naturens egen verktøykasse benyttes. Gjennom bruk av enzymer kan råvaren brytes ned og proteiner, fett, og mineraler kan utvinnes. Gjærsopper og fermentering kan brukes for å endre fettsyreprofil og utvikle ny etterspurte ingredienser. Ny teknologi kan revolusjonere produksjonsprosesser og åpne for nye muligheter. Vi forsker også på  å avdekke egenskaper, effekter og helsemessige gevinster for de nye ingrediensene som utgangspunkt for utvikling av helt nye produkter og konsepter.

Avdelingen for forretningsutvikling jobber med hele spekteret av prosjekter hvor noen fremdeles er på forsknings- og idè-stadiet, mens andre er i ferd med å industrialiseres og vil etter hvert gi oss nye kommersielle produkter på markedet. Les mer om to av våre prosjekter hvor vi har vil ta i bruk ny teknologi for å produsere helt nye bio-baserte ingredienser for nye markeder.

Avdelingen for forretningsutvikling jobber med hele spekteret av prosjekter hvor noen fremdeles er på forsknings- og idè-stadiet, mens andre er i ferd med å industrialiseres og vil etter hvert gi oss nye kommersielle produkter på markedet.