Fakta om Norilia

Norilia har ansvaret for salg og utvikling av alle plussprodukter fra Nortura. Norilia sysselsetter ca 45 årsverk og har en omsetning på ca 500 mill kr med en eksportandel på ca 70 %.

Vår primæroppgave er å skape merverdier på våre 150 000 tonn med plussprodukter vi har ansvaret for å selge og optimalisere. 

Norilia har driftsansvaret for:

  • Hud- og skinn avdeling - selger huder og skinn. Avdelingen ledes fra Oslo og har et nytt hudanlegg i Skjeberg i Sarpsborg kommune.
  • Tarm norsk marked - importerer tarmer til norsk kjøttindustri og har en tarmavdeling i Fredrikstad. Avdelingen ledes fra Fredrikstad.
  • Norsk tarm eksport - selger tarmer. Avdelingen ledes fra Oslo.
  • Ullavdeling - selger Norturas ull. Avdelingen ledes fra Oslo.
  • Nutri (tidl. Bipro) - selger råstoff fra alle dyreslag til dyremat samt utvalgte humanprodukter. Avdelingen ledes fra Oslo.
  • Utvikling og koordinering av de tilgrensende bedriftene på internasjonal handel og plussprodukter.
  • Utvikling og koordineringen av arbeidet med å øke verdiskapningen på plussprodukter.