Få hjelp av ullavregningen til å bedre ulloppgjøret

For saueprodusenter som ønsker å bedre ulloppgjøret er en gjennomgang av ullavregningen et godt utgangspunkt. Her gis det tilbakemelding om kvalitetsfeil ved ulla. Det kan bety mange ekstra ullkroner å gjøre tiltak på bakgrunn av denne tilbakemeldingen.

Ullavregningen er et godt utgangspunkt for å finne ut om man har mer å hente på ulloppgjøret. Etter at et parti er klassifisert gjør klassifisøren en vurdering av hele partiet og bruker anmerkningskoder til å gi kommentarerer på ullavregningen. Det er utviklet et felles kommentarsett for hele Nortura, og antall tilgjengelige kommentarer er utvidet. Pr i dag har klassifisørene i underkant av 70 kommentarer som kan benyttes, noe som gir mulighet til å gi en svært konkret tilbakemelding. Nedenfor finnes en fullstendig oversikt over kommentarer, og en nærmere forklaring hva hver enkelt kommentar innebærer.

En nærmere sjekk av kommentarene vil gi en god pekepinn på hva du kan gjøre for å bedre ulloppgjøret.

Tilbud fra Nortura

Ullstasjonene og rådgiverne i Nortura kan nå tilby en unik tjeneste for lag som leverer ull til Nortura sine ullstasjoner. Det kan kjøres ut statistikk over alle medlemmene i laget som både viser det samlede oppgjøret, samt hvor mange som har fått ulike kommentarer på avregningen. Man vil dermed kunne gi en mer målrettet tilbakemelding i forhold til tiltak laget bør iverksette for å øke verdien av ulla. Både lokal ullstasjon og medlemsavdeling vil kunne være behjelpelig med å arrangere ullbehandlingskurs hvis man ønsker "påfyll av ullkompetanse".

» Anmerkningskoder