Dyremat

Dyremat deles i to produktgrupper; kjæledyrmat, eller petfood og pelsdyrfôr.

Kjæledyrmat
Det settes høye krav til næringsinnhold og øvrig kvalitet i ferdigfôret til kjæledyrene. Kravene til leveringsdyktighet og jevn kvalitet er ofte de samme som for human føde. Råstoffet til denne produktgruppen består av råvarer som ikke er egnet til humant konsum eller plussprodukter som det er overskudd av, fordi vi forbruker for lite av det.

De vanligste råvarene til kjæledyrmat er fra storfe spiserør, lever, vom, luftrør, nyrer, jur, penis, bladmage og testikler. Fra svin er det hale, mage, tarmhakk, lunge/luftrør, nyrerm milt svor. Fra småfe er det kun mage som blir brukt.

Kjæledyrmaten kan igjen deles inn i to produktgrupper: Tørkede plussprodukter og råstoff til hermetikk, hundepølser og øvrig frossen dyremat.

Pelsdyrfôr (rev og mink)
Det benyttes plussprodukter av til dels lavere sorteringsgrad enn til kjæledyrmat. Vanligvis omsettes dette råstoffet ferskt, kun vasket og frosset eller ensilert.