Norilia

Norilia har ansvaret for salg og utvikling av alle plussprodukter fra Nortura. Plussprodukter er fellesbetegnelsen for tilleggsprodukter fra slakting, nedskjæring og foredling på alle dyreslag i konsernet. Norilias oppgave er å skape merverdier av disse produktene og vi kaller dem derfor plussprodukter.

Norilia sysselsetter ca 45 årsverk og har en omsetning på ca 500 mill kr med en eksportandel på ca 70 %.

Vår primæroppgave er å skape merverdier på våre 150 000 tonn med plussprodukter vi har ansvaret for å selge og optimalisere.

Norilia har virksomheter innen hud, naturtarm, ull og produkter fra norsk kjøttindustri til dyrefôr /human bruk.